bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowe regulaminy i aktualizacja starych

Dokumenty szkolne

Statut szkoły
Regulamin uczniowski
Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) - kl. I-VI
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) - kl. I-VI
Program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017
Program naprawczy na rok szkolny 2016/2017
Program wychowawczy na rok szkolny 2016/2017
Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
     - Załącznik 1. Karta wycieczki lub Wersja do uzupełniania
     - Załącznik 2. Lista uczestników lub Wersja do uzupełniania
     - Załącznik 3. Preliminarz finansowy lub Wersja do uzupełniania
     - Załącznik 4. Zgoda rodziców (opiekunów) lub Wersja do uzupełniania
     - Załącznik 5. Regulamin zachowania na wycieczce
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia
Regulamin oceny zachowania ucznia 2016/2017
Regulamin konkursu na Najlepszego Absolwenta Szkoły
     Tabela dla wychowawcy
Regulamin przyznawania stypendium naukowego lub sportowego
     - Wniosek o przyznanie stypendium naukowego lub Wersja do uzupełniania
     - Wniosek o przyznanie stypendium sportowego lub Wersja do uzupełniania
Procedury dopuszczenia programu nauczania do użytku w SP1 lub Wersja do uzupełniania
Procedury dopuszczenia programu wychowania przedszkolnego do użytku w SP1 lub Wersja do uzupełniania
Arkusze monitorowania podstawy programowej
Regulamin korzystania z szafek szkolnych
     Deklaracja do korzystania z szafek szkolnych (dla ucznia i rodziców)
Procedura realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie
Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych
Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - rok szk. 2015/2016Opublikował: Kazimierz Kosecki
Publikacja dnia: 06.12.2016
Podpisał: Kazimierz Kosecki
Dokument z dnia: 07.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 616